Centralno grijanje

Centralno grijanje je sistem kod kojeg se u cijeloj kući ili stanu održava jednaka temperatura.

Kao izvor topline koristi se bojler ili kotao na koji su preko sistema cijevi, kroz koje struji medij za prijenos topline, spojena tijela za grijanje (npr. radijatori). Radijator oslobađa dio toplinske energije i na taj način zagrijava prostoriju.

Centralno grijanje je vrlo složen sistem te njegovu ugradnju prepustite stručnjacima koji posjeduju i drže se sigurnosnih propisa i standarda za ugradnju, rade s provjerenim i kvalitetnim materijalima i opremom.

Garancija koju dajemo na naše radove Vaša je garancija za kvalitetno izvedene radove.